G2:72b(Beskrivning:)
                Descritio1.                                 Gierdhe. horfwor. summa. engh.
                                                                  tunland. tunland. tunland. lass.
     Jurstadh cronehemman 2, skattehemman 1.
A.  Åkeren beståår störste deehlen aff öhrjordh medh
     swartmylla iblandh, till                                                          16.
B.  I horfworna lijka slagz jordemon, till                                     13.
C.  Engen är medhelmottigh groff starr, och een deehl
     medhelmottigh hårdwall, till                                                           22.
                                                              ________________________
                                                                                                29.    22.
     Her till är ingen skogh, men lijtet muhlbeete
     på Ahlfwaret, strandfijske i Östersiöön.

                        Grannarna.
1.  Per Nihlsson, 1 crone ödhe                               4.    3 1/2.  7 1/2.  5 1/2.
2.  Swen Persson, 1 dito ödhe                             5 1/7. 3 1/2.  8 9/14. 7.
3.  Per Swensson, 1 skatte                                  6 6/7.  6.     12 6/7.  9 1/2,
                                                          ___________________________
                                                Summa                16.    13.     29.     22.

     Nota Bene.
     Desse 2 cronehemman lijka giordhe, bekom-
     ma hwardera 8 tunland, dhet är 5 1/3 tunland
    
åhrligit uthsädhe, och engh 6 lass.

_____________
1Fel för descriptio.