G2:74b(Beskrivning:)
                  Descriptio.                                                     Åker.  engh.
                                                                                    tunland.  lass.
     Korentorp cronehemman 1 enstakat.
A.  Åkeren i wästergiärdhet är swartmylla,                     2 1/2.
B.  I norrgiärdhet sandblandat, till                                    6.
C.  Engen en deehl hårdwall deehl starr, till                                   12.
                                                                                _______________
                                                                                     8 1/2.      12.

     Till denne gårdh är ingen skogh, skarp bee-
     thesmarck på Ahlfwaret, och lijtet åhlfijske
     i Westersiöön eller Callmar sundh.
     Denne by lijdher stoor meen af wattu-
     flodhen som stryker Ahlfwaret bårdtåth
     om wåren, ifrån östre till wästra
     landborgen.

                     Åboen är.
     Borie Persson, 1 crone                                               8 1/2.     12.

     Nota Bene.
     Dhenna åker är 7 tunland åhrligh åker,
     och i synnerheet brukas till roglandh
     moste han derföre så mycket trädhas.