G2:75(Rubrik:)
Geometrisk charta af Ebbegiäle i Alböke sochn och Förebo häradh.


(Beskrivning:)
              Descriptio.

     Ebbegiäle fordom warit 1/2 cronehemman är ödhe,
     och warit i många åhr brukat aff Börie Persson i
     Korntorp, dher på såås nu 4 1/2 tunland skarp
     Ahlfwarejordh, dhet andra är föga bättre än
     sielfwa Ahlfwaret, och ligger för fäfoot.


(Karttext:)
Engh.
Åker.
Åker.
Obrukat åker.
Åker.
Gårdz stalle.
Ahlfwaret möther på alla sijdhor.
På dhenne plan hafwer tillförenne warit gårdzens uthmarch, haar
    tillförendhe warit engh, när hon blifwer inhäfdat kan hon draga
    3 lass höö.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.