G2:76a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Stoora Stacketorp i Alböke sochn och Förebo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Ödhe och odugligh.
Ahlfwaret möther här.
Ahlfwaret möther.
Igenlagdt.
Engh.
Per Biörsson i Ormögha, nys bygdt.
Engh.
Ormöga eghor mötha.
Lilla Stacketorpz eghor mötha.
Starretorpz eghor mötha här.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.