G2:76b(Beskrivning:)
                    Descriptio.                            Gierde.  horfwor.  summa.  engh.
                                                                tunland.  tunland.  tunland.  lass.
     Stoora Stacketorp cronehemman 2,
     crone uthjordh 1.
A.  Åkeren är swartmylla medh steen öör ibland, till                   16.
B.  I horfworna är örjordh, till                                                     9.
C.  Engen är hårdwall ganska skarp och stenigh, till                            13 1/2.
                                                                   ________________________
                                                                                                 25.   13 1/2.
     Ingen skogh, intet muhlbet, uthan
     ett lijtet skarpt Alfware, och elliest ringa andra
     lagenheeter1, eij heller komma dhe till siöön
     medh sijna eghor.

                Grannarna.
1.  Biörn Ohlsson, 1 crone                                      5 1/3.  2 2/3.  8.      4 1/2.
2.  Nihlz Persson eller enkian Karin, 1 crone ödhe, 5 1/3.  2 1/3.  7 2/3. 4 1/2.

                Uthjordh.
     Per Böriesson i Ormöga, crone                          5 1/3.  4.      9 1/3.  4 1/2.
                                                                         _____________________
                                                     Summa.            16.     9.     25.     13 1/2.

     Nota Bene.
     När desse 2 cronehemman dela sigh Per Böriessons uthjordh
     emillan och warda lijka i horfwor och giärde, bekommer
     hwardera 12 1/2 tunland, dhet är 9 tunland åhrligit uthsädhe,
     och engh 7 lass.


____________________
1Fel för lägenheeter.