G2:79a(Rubrik:)
Charta af  Ormöga i Alböke sochn och Förebo häradh.