G2:80a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Ähleklinta i Alböke sochn och Förebo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Stoora Ahlfwaret möther här på dhenne sijdhan.
Callmar sund möther på dhenne sijdhan.
Callmar sund.
Kiödder beethe.
Starr engh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.