G2:81(Rubrik:)
Geometrisk charta af Alböke kyrckia och by i Förebo häradh.


(Beskrivning:)
                Descriptio.                                                                 Åker.  engh.

     Alböke kyrckia och by cronehemman 1 1/2,
     Prästebohl 1, croneuthjordh 1, skatteuthjordh 1.
A.  Åkeren beståår af swartmylla medh något klappersteen ibland, till 21.
B.  Engen är skarp hårdhwall, till                                                             29.
     Ingen skogh, skarpt muhlbeete på Ahlfwaret, lijtet fijske
           i wästerstrandhen iblandh.

                           Grannarna.
1.  Swen Persson, 1 crone                                                       7 8/9.   10.
2.  Nihlz Andersson, 1/2 dito                                                    4 8/9.     7.
3.  Prestebohlet som är 1/2 crone                                                5.      7 1/2.

                          Uthjordher.
     Lars Månsson i Ähleklinta, crone                                         1 2/9.    2.
     Nihlz Elofsson i Ormögha, skatte                                          2.       2 1/2.
                                                                      ______________________
                                                                      Summa.             21.      29.

Dhesse lijka dehlte effter proportion för dhen heela bondhen 9 1/3 tunland
och dhen halfwa 4 2/3 tunland, dhet är dhen heela fåår 8 tunland åhrligt
uthsädhe, dhen halfwa 4 tunland, engh dher heela 11 1/3 lass, och dhen
halfwa 5 2/3 lass.

Nota Bene.
Dhenne åkeren kan inthet högre
werderas än 9 tunland på dhen heela och
4 på dhen halfwa emedhan dher är
temmeligen skarp jordhmon,
och dhet åhrliga uthsädhet som nedhan
föreskrifwit ståår, fast om
widhen på platzen är något större.


(Karttext:)
Ormögha eghor mötha här.
Ahlfwaret möther här.
Engh.
Engh.
Starr-torpz eghor mötha.
Alböke kyrka och by.
Kläppinge egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.