G2:82a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Starretorp i Alböke sochn och Förebo häradh.

Descriptio in altera pagina videat.


(Karttext:)
Stora Stacketorpz eghor mötha här.
Ormögha eghor mötha.
Steen backa.
Lilla Stacketorpz eghor mötha.
Ahlbyke byz eghor mötha.
Engh.
Engh.
Ahlfwaret möther.
Lijlla Istads eghor mötha här på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.