G2:82b(Beskrivning:)
                Descriptio.                                       Åker. horfwor. summa. engh.
                                                                     tunland. tunland. tunland. lass.
     Starretorp cronehemman 2 ne, skatte-
     uthjordher 3, croneuthjorder 2.
A.  Åkeren är af örjordh medh något swart-
     mylla ibland, till                                                                     21.
     Medh horfwor af dito jordmon.
B.  Engen är skarp hårdwall och mächta grundh, till                              24.
     Lijtat och skarp uthmarck på Ahlfwaret, och
     elliest inga andra lägenheeter.

                     Grannarna.
1.  Staffan,         1 crone ödhe                         4 4/5.             4 4/5.      5.
2.  Per Ohlsson, 1 crone                                 3 3/5.    1.      4 3/5.      4.

                     Uthjordher.
     Nihlz Elofsson i Ormöga, skatte                  1 6/10.           1 6/10.  2 1/2.
     Per Trullsson, ibidem skatte                        3 3/5.            3 3/5.    4.
     Lars Månsson i Ähleklinta, crone                1 6/10.           1 6/10.  2 1/2.
     Nihlz Jerlesson, ibidem skatte                     4 1/10.           4 1/10.  4 1/2.
     Per Olsson her i byn emoot sin förbytte
     uthjordh i Stoora Istadh, crone                      6/10.               6/10.  1 1/2.
                                                                      _____________________
                                                       Summa.       20.     1.     21.      24

Nota Bene.
Dhesse cronehemman, begge lijka deehlte medh dhe 2 ne
croneuthjordhar lijka, bekomma hwardera 5 4/5 tunland dhet
är 4 1/2 tunland åker, och eng på hwar 5 1/4 lass.