G2:83a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Lilla Istadh i Alböke sochn och Förebo häradh.

Descriptio est in altera pagina videnda.


(Karttext:)
Kläppinge eghor mötha.
Stoore Istads eghor mötha på dhenne sijdhan.
Starrtorpz eghor mötha här.
Engh.
Odugligit till engh och brukas till kiödderbeete.
Engh.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.