G2:84b(Beskrivning:)
                   Descriptio.                                    Åker. horfwor. summa. engh.
                                                                    tunland. tunland. tunland. lass.
     Stoora Istadh skattehemman 1, crone-
     hemman 2 halfwa.
A.  Åkeren beståår aff swartmylla medh öhrjordh ibland, till          21.
B.  I horfworna är gräsachtigh jordmon, till                                   3 1/7.
C.  Engen är skarp hardwall1, medh lijtet starr ibland                             31.

     Ingen skogh är till denne by, uthan lijtet skarpt
     beethe på Alfwaret, komma intet till siöön med
     sijna eghor.

                  Grannarna.
1.  Knuut Persson, 1 skatte                            6 6/7.  2.       8 6/7.  10.
2.  Biörn Knutsson, 1/2 crone                         4 1/7.            4 1/7.   6 1/4.
3.  Trulss Knutsson 1/2 crone                         5 6/7.  1 1/7.  7.         9.

                Uthjorder.
     I Haglunda Börie Nihlsson, crone              2 1/7.            2 1/7.  3 1/4.
     Börie Knutsson her i byn emoot sin förbytte uthiordh
     i Starrtorp, crone                                       1.                 1.      1 1/4.
     Per Olsson i Starretorp, crone                    1.                 1.      1 1/4.
     Nihlz Elofsson i Ormöga, skatte en enghzhåp,                            1/2.
     Löötz Prestegårdh, en håp,                                                       1/4.
                                                                   ______________________
                                                       Summa.   21.    3 1/7.  24 1/7.  31.

Nota Bene.
Dhesse 2 halfwa lijka giordhe medh uthjordarna, få hwar-
dera 7 1/2 tunland, dhet är 6 tunland åhrligt uthsädhe, och
engh på hwar 10 1/2 lass.

_______________
1Fel för hårdwall.