G2:85b(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                     Åker. horfwor. summa. engh.
                                                                   tunland. tunland. tunland. lass.
     Kläppinge cronehemman 2, skatte-
     uthjordher 2 ne, crone uthjorder
     2 ne.
A.  Åkeren i giärdhe är swartmylla och
     öhrjordh, till                                                                         28.
B.  I horfworna är dito jordhmon, till                                         5 1/2.
C.  Engen är skarp hårdwall, till                                                          21.

     Ingen skogh, skarpt muhlbeete på Ahlf-
     waret, och elliest inga accomoditer.
                                                           ___________________________
                                                                                             33 1/2.  21.

               Grannarna.
1.  Erich Nihlsson, crone 1                                 9 1/3.  2 1/3.  11 1/3.  7.
2.  Trullz Pärsson her i byn, crone                      9 1/3.   2.       11 1/3.  7.

              Uthjordhar.
     Börie Nihlsson i Hagelunda, crone                4 2/3.     1/2.  5 1/6.  3 1/2.
     Trullss Pärsson her i byn, crone                     1 1/6.            1 1/6.    3/4.
     Nihlz Månsson i Öfwer Wagnborga, skatte wrak.1 1/6.      1 1/6.    3/4.
     Knut Pärsson i Stoora Ystadh1, skatte           2 1/3.   1/2.    2 5/6.   2.
                                                              _________________________
                                                        Summa.     28.     5 1/3.  33 1/3.  21.

Nota Bene.
Hwar och en af dhe 2 ne bönderna
bekommer 11 1/5 tunland, dhet är 9 tunland
åhrligit uthsädhe, och engh 7 lass.


__________________
1Fel för Ijstad.