G2:86a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Hagelunda i Alböke sochn och Förebo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Engh.
Ahlfwaret möther här.
Ahlfwaret möther.
Sijs giählet.
Starr engh.
Stoora Hagelunda.
Rof land.
Roflandh.
Kiudder beethe.
Roflandh.
Rof land.
Alfwaret möther.
Engh.
Södher giählet.
Tiurlösa eghor i Löölh1 sochn mötha här.
Aske skogh.
Engh.
Lilla Hagelunda.
Aske skogh.
Roflandh.
Unesta eghor.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


_________________
1Fel för Lööth.