G2:86b(Beskrivning:)
                  Descriptio.                       Södher-. horfwor. Sijs-. summa. engh.
                                                         giärdhe   tunland  giärdhe
                                                        tunland.               tunland. tunland. lass.
     Hagelunda beståår aff skattehemman 1,
     cronehemman 3, frelseheman 1/2, crone-
     uthjordh 1.
A.  Åkeren i södergiärdhet beståår aff swart-
     mylla, sampt horfworna och sandhblandat
     till råghsädhe tienlig, till                                    {                      29.
B.  Åkeren i Sijsgiärdhe, är aff öhrjordh swart-     {                     12.
     mylla iblandh, mäst korenlandh, till                                          13 3/4.
C.  Engen är af medhelmottigh hårdhwall,                                               47.
                                                                   _______________________   
     Ingen skogh, muhlbeete på Alfwaret wäster
     om byn, hafwer och denne by genom en lagh-
     mans dom tillwunnit sigh slåter måssar
     på östra sijdan om Sijssegiärdet ifrån Stoora
     Istadh och andra nästgräntzande byar.
                                                                 ________________________
                                                                                                  54.     47.
                    Grannarna.
1.  Nihlz Nihlsson, 1/2 frelse                           3 1/2. 4 3/4. 2 1/2. 10 3/4. 6 1/2.
2.  Jon Nihlsson, 1 crone ödhe                        4.    3 1/2. 2 1/2.  10.      7.
3.  Nihlz Michelsson, 1 crone ödhe               7 3/4. 2 3/4. 2 1/2.  13.   10 3/4.
4.  Torsten Ohlsson, 1 crone ödhe                3 1/2.   1.    2 1/2.   7.     6 1/2.
5.  Börie Nihlsson, 1 dito                            10 1/4.        1 1/4. 11 1/2. 13 1/4.

                  Uthjordh.
     Per Olsson i Starrtorp, crone                                    2 1/2.  2 1/2.   3.
                                                               _________________________
                                                 Summa.      29.    12.   13 3/4. 54 3/4. 47.

Nota Bene.
När desse 4 cronehemman warda lijka deehlte och få Per Ohlssons
uthjordh ifrå Stacketorp till deehlningh, bekommer hwardera
11 tunland, dhet är åhrligt uthsädhe 8 tunland, och engh 10 lass.