G2:87a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Uhnestadh i Alböke sochn och Förebo häradh.

Vide descriptonem in altera pagina.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther här på dhenne sijdhan.
Haghlunda eghor mötha här.
Engh.
Jerpesta eghor mötha här.
Tiurlösa eghor mötha i Löölh1 sochn.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


_________________
1Fel för Lööth.