G2:87b(Beskrivning:)
                    Descriptio.                            Gierdhe. horfwor. summa. engh.
                                                                 tunland. tunland. tunland. lass.
     Uhnestadh cronehemman 4, crone-
         uthjordh 1.
A.  Åkeren  beståår aff swartmylla med sandjordh
     iblandh, till                                                                         28.
B.  I horfworna är skarp Alfwaregordh, till                                5.
C.  Engen är hårdwall af medhelmottigh gräs-
     wäxt, till                                                                                      32.

     Till dhenna by finnes ingen skogh,
     hafwer skarpt och lijtet muhlbete på
     Ahlfwaret, och kommer intet till siön
     på någondera sijdhan med sina eghor.
                                                    _____________________________
                                                                                            33.     32.

               Grannarna.
1.  Anders Trulsson, 1 crone                         10 1/3.   1 1/2. 11 2/6. 11 1/2.
2.  Per Hansson,      1 dito ödhe                      4 7/8.   1 1/2.   6 3/8.  5 1/2.
3.  Nihlz Nihlsson,   1 dito                               4 1/2.     1/2.     5.       5.
4.  Anders Torstensson, 1 dito                        5 1/2.    1 1/2.   7.       6 1/2.

                Uthjordh.
     Holsten Böriesson i Dahlby Lilla, crone    2 19/24.           2 19/24.  3 1/2.
                                                               _________________________
                                                     Summa.     28.      5.      33.      32.

Nota Bene.
Alla 4 lijka deelte medh uthjorden ifrån Dahlby,
bekommer hwardera 8 1/4 tunland, dhet är 6 tunland,
åhrligit uthsäde och engh på hwar 8 lass.