G2:88a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Norre och Södre Öfwerwagnborga i Kiöpingz sochn
    och Förebo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
Skenwallz engh.
Dahlby eghor mötha på dhenne sijdhan.
På dhenne platz är byens uthmarch.
Engh.
Måhssa.
Byggningz tompter.
Engh.
Callmar sundh.
Hagar.
Dhesse äre inrächnadhe medh Stoora Nedher Wagnborga, sub signis NB.
Ahlfwaret möther.
Nedher Wagnborga eghor mötha här.
Kiöpingz wijken.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.