G2:91a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Stoora och Lilla Dahleby i Kiöpingz sochn
       och Förebo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
Öfwerwagnborga eghor mötha på dhenne sijdhan.
Engh.
Engh.
Hessleby eghor mötha på dhenne sijdhan.
Måssengh.
Salmonstorpz eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.