G2:91b(Beskrivning:)
             Descriptio.                                                            Åker.  Engh.
                                                                                      tunland.  lass.
     Stoora Dahleby, cronehemman 1 ödhe }  liggia bådhe
     Lilla Dahleby,      cronehemman 1        }  uthi ett giärdhe.
     Skatte uthjordh 1, crone uthjorher 6.
A.  Åkeren är af grund och skarp örjordh lijtet swart
     Allfwarejordh ibland, till                                                19.
B.  Engen är wijdh och stoor, mästedeehlen skarp
     hårdhwall, till                                                                         42 1/2.
     Elliest är denne by igenstengd på alla sijdhor
     och hafwer slätt inga uthaghor.

              Grannarna.
1.  Lars Persson i Stoora Dahleby, 1 crone ödhe             15.      20.
2.  Holsteen Boriesson i Lilla Dahleby, 1 dito                     4,      2 1/2.

                Uthjordher.
     Hemmingh Torstensson i Öfwer Wagnborga,                         3 3/4.
     Ohl Knusson ibidem, skattewrak                                           2 1/2.
     Nihlz Månssson, ibidem skatte                                              2 1/2.
     Per Böriesson i Neder Wagnborga, crone                              2 1/4.
     Elof Persson i Salmonstorp, crone                                         3 3/4.
     Planting Månsson i Hässleby, dito                                         2 1/4.
     Anders Torstensson i Uhnestadh, ödhe crone                        2 1/2.
                                                                         __________________
                                                                Summa.       19.       42 1/2.

     Nota Bene.
     Om desse cronoeghor deltes emillan 4 halfwa
     hemman bekommer hwardera åker 4 3/4 tunland, dhet är
     3 tunland åhrligh åker, och engh på hwar 10 lass.