G2:92a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Häszleby i Kiöpingh sochn och Föhrebo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Dahlby eghor mötha.
Kiödder beethe.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Salmonstorpz eghor mötha.
Måssa.
Desse horfwor äro ganska skarpe, medh hallebotten undher,
      och bära sällan sädh.
På dhenne plan är bysens uthmarck.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.