G2:93a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Salmonstorp i Kiöping sochn och Slättebo häradh.

Descriptio in altera pagina vicat.


(Karttext:)
Dahlby eghor mötha.
Neder Wagnborga eghor mötha.
Engh.
Staar som och fögha dugeligh är.
Flijsbotten heel o dugligh.
Engh.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.