G2:95c(Beskrivning:)
                 Descriptio.

     Kåhlstadh beståår aff 10 hemman af
     hwilka 1 skatte och 9 crone.
A.  Åkeren i giärdhet är aff swartmylla och
     öhrjordh temmelig stenigh, till
B.  Horfworna äro en deehl swartmylla sandblandat,
     och en deehl öhrjordh, till
C.  Engen är af hårdwall och een deehl mycket kärr-
     achtigh och medh buskasie och små skogh be-
     wext, till

     Till byn är en liten beetzhage, lijtet och skarpt muhlbeete
     på westersijdhan nedh till Kiöpingz wijken,
     lijtet åhlfijske i Westersiöön.

                 Grannarna.
1.  Eloff Michelsson, skatt wrak 1,
2.  Johan Bengtsson, dito 1,
3.  Lars Persson, dito 1,
4.  Knuut Skräddare, 1/2 dito,
5.  Nihlz Persson, dito 1,
6.  Knuut Jönsson, 1/2 crone,
7.  Nihlz Larsson, skatte 1,
8.  Torsten Trullsson, crone 1,
9.  Holsten Larsson, 1/2 crone,
10. Michel Persson, 1 crone,
                                          ______________________________
                                 Summa.
     Een håp till Kiöpingz Prestegårdh,

     Nota Bene
Dhesse lijka deehlte behkomma hwardera 11 3/7 tunland, dhet är
          8 tunland åhrligit uthsädhe,
          och engh 7 3/4 lass.


(Tabell:)
Norrfierdingen. Södher fierdingen. Wester fierdingen. 2:a deehlen. 3:die deehlen.
tunland.            tunland.                 tunland.                tunland.       tunland.Summa i.  Horfwor.  Summa.       Norrfierdingen.  Öster fierdingen.
giärdhet.                   summarum
tunland.   tunland.     tunland.       tunland.             tunland.Södher fierdingen.  Wester fierdingen.   Summa.
tunland.                 tunland.                   engh lass.