G2:96a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Ramsättra i Kiöpingz sochn och Slättbo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Hörninge eghor mötha.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Stoora Ahlfwaret möther här.
Engh.
Eek och hassel skough.
Eek och hassell skough.
Ahlfwaret möther


(Under skalan:)
Scala ullnarum.