G2:97b(Beskrivning:)
                   Descriptio.    
                                   Östergiärdhe. Westergierde. Horfwor. Summa. Engh.
                                     tunland.         tunland.         tunland.  tunland. lass.
     Hörninge beståår af cronehemman 5,
     frelse 1/2, crone uthjordher 3.
A.  Åkeren i östergiärdhe beståår aff örjordh
     medh swartmylla iblandh,                                                    22.
B.  Wästergiärdhet, tompterna eller horfworna
     är öhrjordh något skarp, till                                                65 4/7.
C.  Engen i östergiärdet är mycket skarp och
     mästedeehlen som intet kan slåås uthan
     brukas mäst till wachtbeethe, in alles till                                     }
     I wäster giärdhet är medhelmåttigh hårdwall,                             }  38.
                                                               __________________________
                                                                                            87 4/7.   38.
     Uthmarch är öster om byn, och elliest
     inga lagenheeter1.

              Grannarna.
1.  Oloff Böriesson, 1 crone,                      3 6/7.  6 2/3.  8.     18 11/12.  6.
2.  Steen Persson, 1 dito,                           3 6/7.  6 2/3.  6.     16 11/12.  6.
3.  Per Persson, 1 dito,                              1 5/7.  3 1/3.  1 1/2.  6 11/12.  3.
4.  Nihlz Persson, 1 dito,                           3 6/7.  6 2/3.  4.     14 11/12.  6.
5.  Swen Persson, 1 skattwraak,               3 6/7.  7 1/2.  4 1/2.  15 6/7.   7.
6.  Eloff Månsson, 1/2 frelse,                                6 1/4.  2.       8 1/4.   5 1/2.

             Uthjordher.
     Oloff Månsson i Ramsättra, crone,         4 6/7.             2/7.   5 1/7.    1.
     Lars Johansson i Ramsättra, crone,                                                  2.
     Oloff Nihlsson, ibidem crone,                        1 11/122/7.   2 1/7.   1 1/2.
                                                          ___________________________
                                                Summa.     22.    39.    26 4/7.  87 4/7.  38.

Nota Bene.
Dhess lijka dehlte löper på hwar, in alles åker 15 4/5 tunland, dhet är
10 1/2 tunland åhrligit uthsadhe2, och engh 6 2/5 medh uthjordarna.


____________________
1Fel för lägenheeter.
2Fel för uthsädhe.