G2:99a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Kyllingemöhre i Kiöping sochn och Slättebo häradh.

Descriptio in altera pagina videat.


(Karttext:)
Törneby och Pinekulla eghor mötha på dhenne sijdhan.
Klinta eghor mötha på dhenne sijdhan.
Engh.
Engh.
Ahlfwaret möther här.
Präste stom.
Präste stom.
Engh.
Sohlberga eghor mötha här på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.