G2:99b(Beskrivning:)
                Descriptio.                                                            Horfwor.     giärdhe.     summa.     engh.
                                                                                             tunland.     tunland.      tunland.     lass.
     Kyllingemöhre cronehemman 6, uth-
     jordh 1.
A.  Åkeren i giärdhet beståår af swartmylla
     öhrblandat till en deehl, och en deehl
     öhrjordh sandblandat, till                                                                                      56 ½.
B.  Horfworna beståå af öhrjordh, till                                                                         16 ½.
C.  Engen är af skarp hårdwall till en deehl och en
     deehl af medhelmottigh gräswäxt, något
     skoghwuxin ibland, sampt groff starr,
     in alles till                                                                                                                              40.
                                                       __________________________________________________
                                                                                                                                 73.           40.

     Lijtet skarpt muhlbeete på öster sijdhan om
     byn, och inga andra härligheeter.

                      Grannarna.
1.  Jöns Nihlsson, 1 crone,                                                    2.                9½.            11½.         6½.
2.  Torsten Nihlsson, 1 crone                                                3 ½              9 ½.           13.            6 ½.
31. Swen Andersson, 1 skatte nu opgifa skatte rätten,           3 ½.                  6 7/8.              10 3/8.         4 3/4.                     
4.  Mattz Michelsson, 1 crone,                                              3.                6 7/8.              9 7/8.           4 3/4.     
5.  Oloff Pärsson, 1 crone,                                                    3 ½.             8 3/4.             12 1/4.         6 1/4.     
6.  Joen Ohlsson, 1 crone,                                                    1.                 8 3/4.             9 3/4.            6 1/4.  

                  Uthjordhen.
Håpar twenne  <                     > till Kiöpingz Prästegårdh.         .               ½.              ½.            1.
     Een skattewrakz uthiordh, brukat af Swen
     Andersson här i byn,                                                                            5 3/4.          5 3/4.        4.
                                                        ___________________________________________________
                                                        Summa.                      16 1/2.            56 1/2.        73.           40.

Nota Bene.
Dhesse 6 grannar lijka deehlte medh uthjordhen, kommer
på hwar 12 1/6 tunland, dhet är åhrligit uthsädhe 9 tunland,
och engh 6 2/3 lass.

__________________
1Före siffran 3 opgifa skatterätten.