G2:100a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Törneby och Pinnekulla i Kiöping sochn
           och Slättebo häradh.