G2:100c(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                                           Åker.  engh.
                                                                                         tunland.  lass.
     Pijnnekulla och Törneby be-
     ståå aff 6 cronehemman, och 1 crone uthjordh
     hwars eghor äre i eett giärdhe belägne.
A.  Åkeren beståår i giärdhet af öhrjordh
     sandblandat, till                                                                50.
B.  Trädhet som dhe kalla är af skarp öhrjordh, till                 15.
C.  Engen är een dehl skenwall, en deehl medhel-
     mottigh gräswäxt, sampt lijtet starr,
     in alles till,                                                                                  40.
                                                                       ____________________
                                                                                             65.     40.
     Ähr till dhenne by nödhtorfftight muhlbeete
     på Ahlfwaret emillan Pijnnekulla och
     Kallegutta och inga andra härligheeter.

                Grannarna.
1.  Lars Pärsson, 1 crone,                                                    9 1/3.   5 11/14.
2.  Pär Joensson, 1 crone,                                                   9 1/3.   5 11/14.
3.  Nihlz Börgesson, 1 crone,                                              9 1/3.   5 11/14.
4.  Pär Knusson, 1 crone,                                                   9 1/3.   5 11/14.
5.  Joran Simonsson, 1 crone,                                             9 1/3.   5 11/14.
6.  Pär Bängtsson, 1 crone,                                                 9 1/3.   5 11/14.

                  Uthjordh.
     En uthjordh som ligger halfparten till Salmons-                  9.       5 2/7.
     torp och halfparten till norrgårdhen i
     Sohlberga crone.                                                     ________________
                                                                      Summa.         65.      40.

Nota Bene.
Dhesse 6 grannar lijka deehlte medh uthjordhen
kommer på hwar 10 5/6 tunland, dhet är 7 1/2 tunland åhrligit
uthsädhe, engh 6 2/3 lass.