G2:101(Rubrik:)
Geometrisk charta af Kållegutta i Kiöpingh sochn och Slättebo häradh.


(Beskrivning:)
                     Descriptio.                                                           Åker.  engh.
                                                                                             tunland.  lass.
     Kålleguta cronehemman 2.
A.  Åkeren beståår af sandjordh lijtet öhrblandat så i horfwer-
     na som i giärdhet, in alles till                                                  32.
B.  Engen een deehl af medhelmottigh gräswäxt, och en deehl
     groff starr, till                                                                                   14.
     Lijtet skarpt muhlbeete emillan Öij och dhenne byn, men
     inga andra commoditer.
         
                           Grannarna.
1.  Nihlz Nihlsson, 1 crono,                                                        16.       7.
2.  Torsten Steensson, 1 crono,                                                  16.       7.
                                                                                _________________
                                                                           Summa.          32.      14.

Nota Bene. Åhrligh åker på hwar 9 1/2 tunland.


(Karttext:)
Kiödder beethe.
Laxeby eghor mötha i Egeby sochn.
Ahlfwaret möther.
Skarp skenwall.
Engh.
Starr engh.
Ytterby eghor mötha i Egeby sochn.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.