G2:102(Rubrik:)
Geometrisk charta af Äse i Kiöpingh sochn och Slättbo häradh.


(Beskrivning:)
              Descriptio.                                                           Åker.  engh.
                                                                                      tunland.  lass.
     Äse cronehemman 1 eenstakat halfft ödhe,
     och 2:ne crone uthjordhar.
A.   Åkeren i giardet1 som horfworna beståå af
     öhrjordh sandblandat, in alles till,                                  15.
B.  Engen af skenwall, skarp och stenigh,                                         9.
C.  Ingen uthmarch uthan allenast een beetzhaga
     wedh sin Steengårdh, och inga andra
     härligheeter.                                              _______________________

                Åboen.
     Nihlz Persson,                                                              15.         9.

                Uthjordher.
     Erich Pärsson i Järpesta, crone,                                                   1/2.
     Anders Wäsgiöthe, ibidem crone,                                                1/2.
                                                                                _________________
                                                                    Summa.         15.        10.

Nota Bene.  Åhrligit uthsädhe 8 tunland,
     engh 10 lass.


(Karttext:)
Dahlby eghor mötha.
Skarphwall.
Ahlfwaret möther.
Skarphwall.
Engh.
Beetz haga.
Kiödder beethe.
Ahlfwaret möther.
På dhenne plaan är gårdzens uthmarch.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

______________
1Fel för giärdet.