G2:103a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Kiöpingz Kyrckia, Klåckaregården sampt Klintaby
     i Kiöpingz sochn och Slättebo häradh.

Descriptio in altera pagina videat.


(Karttext:)
Törneby eghor mötha här.
Callmar sundh.
Ahlfwaret.
Engh.
Engh.
Klintaby.
Källingemöhre eghor mötha.
Clockare gården.
Ahlfwaret möther.
Sohlberga eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.