G2:104(Rubrik:)
Geometrisk charta af Öij i Kiöpingh sochn och Slättbo häradh.


(Beskrivning:)
                    Descriptio.                                                       Åker.  Engh.
                                                                                        tunland.  lass.
     Öij frälsehemman 1, herr majorens Anders Bergz.
A.  Åkeren beståår af öhrjordh något beblandat
     medh swartmylla,                                                            15.
B.  Engen en deehl hårdwall medh buskasie och en dehl
     starr, in alles till,                                                                           20.

     Ähr till dhenne gårdh ingen uthmarch, uthan en lijten
     beetz mossa och inga fleere härligheeter.
                                                                                 ________________
                                                                      Summa.        15.         20.

Nota Bene. Åhrligt uthsädhe 10 tunland.


(Karttext:)
Sandby eghor mötha.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Egeby byz eghor mötha.
Måssa.
Måssa.
Ahlfwaret möther.
Måssa.
Beetz hage.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.