G2:105(Rubrik:)
Geometrisk charta af Kiöpingz Prestegårdh och Slättbo häradh.


(Beskrivning:)
               Descriptio.

     Kiöpingz Prästegård.
A.  Åkeren i östergiärdhet är sandjordh,                         10 tunland.
B.  Millan wreeten af dito jordmon,                                5 1/2 tunland.
C.  Wäster wreeten, dito jordmon,                                 4 1/2 tunland.
D.  Engen här hemma,                                                    10 lass.
                                                                          ________________
                                                                                  20.    10.
E.  Trägårdh till Prästegårdhen.
F.  Humblegårdh.
 
     Till Prästegårdhen lydha twåå engzteegar belägne i
     Kåhlsta gärde och finnes igen på Kåhlsta afrijtningh.

     Een åker lijten i Ramsättra gärde belägen, lydher
     till Prästegårdhen.


(Karttext:)
Sohlberga eghor mötha.
Ahlfwaret möther här.
Bethz hage.
Ahlfwaret möther på denne sijdhan.
Beethes march.
Eeke skogh.
Engh.
Ahlfwaret möther.
Callmar sundh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.