G2:106b(Rubrik:)
Geometrisk charta af Gredby i Repplinge sochn och Slättebo härad
       sampt Karås.

Descriptinem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Eeke skogh.
Åketorpz eghor mötha här på dhenne sijdhan.
Karås.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.