G2:107(Rubrik:)
Geometrisk charta af Åketorp i Räpplinge sochn och Slättebo häradh.


(Beskrivning:)
                  Descriptio.                                                  Åker.  engh.
                                                                                 tunland.  lass.
     Åketorp beståår aff cronehemman 3.
A.  Åkeren är aff skarp öhrjordh, till                               21.
B.  Engen är en deehl aff hårdwall och mäst starr, till                   27.

     Till byn är ingen skogh eller någon uthmarch, ey
     heller andra lägenheeter.

              Grannarna.
1.  Per Nihlsson, 1 crone,                                                7.        9.
2.  Per Biörnsson, 1 dito,                                                 7.        9.
3.  Lars Andersson, 1 dito,                                              7.        7.
                                                                       _____________________
                                                                   Summa.       21.      27.

Nota Bene. Åhrligit uthsädhe 5 tunland.


(Karttext:)
Enge haghe.
Gredeby och Karåhs eghor mötha.
Engh.
Ahlfwaret möther här.
Måssa.
Engh.
Karums eghor i Högzrum sochn mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.