G2:109b(Beskrivning:)
                   Descriptio.                                Giärdhe. horfwor. summa. engh.
                                                                    tunland. tunland. tunland. lass.
     Räpplinge beståår aff
     skattehemman 1, Prestebohl 1, cronehemman 6.
A.  Åkeren är aff öhrjordh, een deehl ganska grundh
     och steningh medh swartmylla iblandh, till                                80.
B.  Hårfworna är aff mächta skarp och grund
     Ahlfwarfordh som fögha kan skyhla bijhlen, till                        15.
C.  Engen är en deehl medhelmottigh hårdhwall
     wedh åkrarna, men i skogen är skarp
     skeenwall mästedehlen odughlig och skogwuxen,
     een deehl är och starr, in alles till                                                      51.
                                                    _______________________________
                                                                                                   95.    51.

     Till byn är skarp och widh beetzmarch
     på Alfwaret, och uthgångh sampt steenbrott
     wedh Wästersiön.

                Grannarna.
1.  Prästebohlet till Räpplinge kyrckia som
     kyrckioheerdhen herr Erich Tawast brukar,     12 1/2.  4 1/2.   17.     8.
2.  Lars Steensson, skatte 1,                                  6 1/4.  4.       10 1/4.  4.
3.  Anders Larsson, crone 1 ödhe,                         7 3/4.  1 1/2.   9 1/4.   5.
4.  Nihlz Andersson, crone 1,                                11.      1.       12.      7.
5.  Trullz Nihlsson, crone 1,                                   11.                11.      7.
6.  Nihlz Larsson, lendtzman, crone 1,                   12 1/2.          12 1/2.  8.
7.  Ohl Nihlsson, crone 1 ödhe,                             9  1/2.  2.      11 1/2.  6.
8.  Lars Nihlsson, crone 1,                                    9 1/2.   2.      11 1/2.  6.
                                                                    ______________________
                                                            Summa.      80.    15.     95.     51.

     Een håp till Prästegårdhen serdehles är
     till 5/6 tunland, och engh 2 1/2 lass.

Nota Bene.
     Dhesse croneböndher lijka dehlte, löper på hwar 11 1/3 tunland in alles,
     dhet är 7 1/3 tunland åhrligit uthsädhe, engh 7 lass.