G2:111a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Swarteberga i Räpplinge sochn och Slättbo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Tryggesta eghor mötha här.
Hage.
Engh.
Ahlfwaret möther.
Ahlfwaret möther.
Eeke skogh.
Kiärr.
Starr mosse.
Swarteberga.
Engh.
Räpplingebyz eghor möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.