G2:112b(Beskrivning:)
              Descriptio.        
                                                                                                      Giärdhe.     giardhe1.     giardhe1.     horfwor.     summa.     engh.
                                                                                                      tunland.      tunland.      tunland.     tunland.      tunland.     höö.
     Tryggesta beståår af 8 1/2 cronehemman                                    Nummero  Nummero  Nummero
     och 1 frälse uthiordh, prästhopar 2:ne.
A.  Åkeren är af öhrjordh beblandat medh swart-
     mylla, skarp och stenigh medh hallbotten undher,
B.  Hårfworna äre af dito jordhemon, till
C.  Engen beståår en deehl af skeenwall och en deehl
     af medhelmottigh gräswäxt, och medh buskasie
     bewäxt, och kan ey högre berächnas än, till
                                                                        ________________________________________________________________
     Skarpt muhlbeete hafwa dhe på Ahlfwaret,
     och lijtet steenbrott på sina eghor.

                 Grannarna.
1.  Nihlz Larsson, 1 crone,                                                            2 1/4.               1 1/9.               1 2/3.                                       5 5/6.             4.
2.  Sefredh Torstensson, 1 crone,                                                  3 ½.                 1 7/9.               2.                                            5 5/18.           7.
3.  Pär Mårtensson, 1 crone,                                                         3 ½.                 1 7/9.               2.                     1.                      8 5/18.          7.
4.  Jaghmästare Falten Fogel, brukat för gräsgiäll 1/2 crone,           3 ½.                 1 7/9.                                       1.                     6 5/18.          4.          
5.  Nihlz Kutsson, ödhe 1 crone,                                                   1 3/4.                8/9.                 1.                      1 ½.                  5 1/6.            3.
6.  Anders Orm, 1 crone,                                                              2 ½.            1 1/3.          3.                1 ½.             8 1/3.         4 ½.
7.  Nihlz Mårtensson, 1 crone,                                                       2 ½.            2.               1 1/3.           2.                 7 5/6.         4 ½.
8.  Pär Mattsson, skatte wraak 1,                                                  5.                2 1/9.          1 2/3.            2.                10 8/9.       8.
9.  Oloff Pärsson, skatte wraak 1,                                                  3 ½.            1 1/9.         1 2/3.            ½.               7 1/18.        7.

                    Uthjordh.
     Herr majoren Anders Bergz frälse jordh,
     2 håpar till Räpplinge Prästegårdh,
                                                           ______________________________________________________________________

Nota Bene.
När desse eghor dehlas emillan 8, löper på hwar in alles 8 1/4 tunland, dhet är
6 tunland åhrligt uthsädhe, engh 6 lass.


________________
1Fel för giärdhe.