G2:114(Rubrik:)
Geometrisk charta af Borkholms trägårdh och Orehaga i Räpplinge sochn
            och Slättebo häradh.


(Beskrivning:)
                 Descriptio.

     Borkholms slått.
A.  Trägårdhen.
B.  Borkholms oxehage.


(Karttext:)
Bårkholms hampn.
Skepzleden åth Callmar.
Borkholms slått.
Borkholms uthmark strächer sigh på denne sijdhan, een mijhl här ifrån.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.