G2:115a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Runnerum i Högzrum sochn och Slättbo häradh.

Descriptinem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Högerums byz eghor mötha på dhenne sijdhan.
Ahlfwaret möther.
Eek och lindhe skough.
Kiärr.
Landzwägen.
Kiärr.
Kiärr.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Kiärr.
Ahlfwaret möther här.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.