G2:116b(Rubrik:)
Geometrisk charta af Högzrums kyrckia och by i Högzrumz sochn
          och Slättbo häradh.

Descriptoinem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther här.
Beetz haga.
Engh.
Högsrums kyrka.
Ahlfwaret möther.
Ahlfwaret möther.
Eek och hassel skogh.
Engh.
Engh.
Eek och hassel skough.
Dhenna dehlen af engen brukas till boskapzbeete.
Runnerums eghor mötha på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.