G2:118a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Ekerums engh i Högzrum sochn och Slättbo häradh.

Descriptio in altera pagina videat.


(Karttext:)
Halltorpz eghor mötha.
Ekerums hesthaga.
Reddar åhsen.
Eeke skogh.
Engh.
Landzwägen.
Callmar Sund.
Tall skogh.
Sand jordh, ganska skarp och steenight på backen.
Ekerums wijken.
Dher dhenne plan blefwer dijkat, kundhe han wähl bära sädh.
Rella eghor mötha här.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.