G2:119b(Beskrivning:)
               Descriptio.

     Halltorp hafwer och warit
     cronones engh undher Borckholms
     skiäfferij, och bergas nu af herr jaupt-
     man1 Lars Assarsson för arrende
     och bor dher en engewachtare
     Håkan Joensson benämdh.
A.  Åkeren beståår af sandh-
     jordh något öhrblandat, till       5 tunland.
B.  Engen är af medhelmottigh
     gräswäxt, till                          40 lass.
C.  Här till är ingen uthmarch,
     uthan en haga emillan
     steengårdhen och siöön,
     hwilken hafwer warit
     brukat till stoohaga dhen
     tijdhen stuterij höltz här
     wijdh Halltorp.

Frigeli charte öfwer Halltorp
finnes sidst i denne bok.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
En lijten trägårdh.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Callmar sundh.
Reddar åhsen.
Landzwägen.
Eek och hassel skogh.
På dhenne sijdhan tager Ekerums engh wedh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


______________
1Fel för hauptman?