G2:121a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Söderby i Högzrum sochn Slättbo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Gredby och Karås eghor i Räpplinge sochn mötha här.
Eecke skough.
Ahlfwaret möther.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Beethes hage till heela byn.
Byens byggningetompter.
På dhenne sijdhan är byns uthmarch.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.