G2:121b(Beskrivning:)
               Descriptio.                                   Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                   tunland. tunland. tunland. lass.
     Söderby cronehemman 6 aff hwilka äro 3 halfwa
     och 3 heela.
A.  Åkeren i giärdhet beståår af rödh öhrjordh, mycket
     stenigh medh hallbotten undher, till                                        36.
B.  Hårfworna af dito jordhemon, tämmelig skarpa, till                7.
     Föruthan byggningztompterna, hwilka äro örachnadhe1,
C.  Engen är af skarp hårdhwall een deehl, och en deehl
     medhelmottigh gräswäxt, skoughwuxen och
     steenbrottlor, till                                                                             40.
     Nödhtorfftigt muhlbeete är till dhenna by på
     wästre sijdhan emoot Wijpetorp, och föllia så
     Gredhby eghor medh till sundhet, hwarest
     dhe och hafwaa steenbrott.                              __________________
                                                                                                  43.   40.

                 Grannarna.
1.  Joen Månsson, 1 crone ödhe,                         1 1/2. 9 2/5. 10 9/10. 10 1/4.
2.  Pär Mårtensson, 1/2 crone,                             1 1/2. 6 1/2.  8.         7 3/4.
3.  Joran2 Jonsson, 1 crone ödhe,                        1.      6 1/5.  7 1/5.    6 3/4.
4.  Sachris Hansson, 1 crone,                              1 1/2. 6 1/5.  7 7/10.   6 3/4.
5.  Oloff Oloffsson, 1/2 crone,                              1.      4 1/2.  5 1/2.    5 1/4.
6.  Anders Larsson, 1/2 crone,                               1/2.  3 1/5.  3 7/10.   3 1/4.
                                                                     _______________________
                                                      Summa.         7.      36.      43.      40.

Nota Bene.
Dhesse alla 6 lijka dehlte bekomma hwardera
7 1/6 tunland, dhet är 4 1/2 tunland åhrligit uthsädhe,
och engh 6 2/3 lass.


(Vänster om nr 5:)
Fordhom herr Conradh
Falkenbergz, frälse.

___________________
1Fel för orächnadhe?
2Fel för Jöran.