G2:122b(Rubrik:)
Geometrisk charta af Karum i Högzrum sochn och Slättbo häradh.

Descriptio in altera pagina videat.


(Karttext:)
Gredeby och Karås eghor i Räpplinge sochn mötha.
Åketorpz eghor i Räpplinge sochn mötha här.
Engh.
Ahlfwaret möther.
Ahlfwaret möther.
Eek, hassel och lindhe skough.
Lindh och hassel skogh.
Engh.
Bygginngz1 tompter.
Ahlfwaret möther.
______________
1Fel för byggningz.