G2:128a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Hwahlsnääs i Lööth sochn och Förebo häradh.