G2:128b(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
Stoora Ahlfwaret möther på dhenne sijdhan.
Arbolunda eghor mötha här.
Dhen förbranda1 deehlen af engen.
Träsk.
Godh engh.
Skeenwahllz engh.
Maar skiäär.
Siöö bodhar.
Öster siön.
__________________
1Fel för förbrända.