G2:128c(Beskrivning:)
                Descriptio.                                  Horfwor. åker.     summa. engh.
                                                                    tunland. tunland. tunland. lass.
     Hwahlsnääs beståår af 6 1/2 crone
     hemman af hwilka 3 1/2 ödhe och 3 beholdne,
     prestestom 1.
A. Åkeren en deehl swartmylla och een deehl
     öhrjordh, till                                                                           58.
B. Trädhe som dhe kalla ligger och i giärdhet, altsam-
     mans öhrjordh,                                                                      16.
C. Horfworna beståå af skarp öhrjordh, till                                   8.
D. Engen är halfparten igenom wådh eeldh så
     förbränd, att jordwållen aldehles är förtärdh
     och bär intet gräs, dhen andra dhelen som be-
     hollen, är af hårdh skenwallz engh till störste
     dehlen och sompt wedh siöön, och nordost i giär-
     dhet är hårdhwall, som ey kan högre berächnas
     än in alles till,                                                                                  50.
                                                                          ____________________
                                                                                                   82.   50.

     Till dhenne by finnes ingen skogh,
     men skarpt muhlbeete på Ahlfwaret, och
     nödhtorffigt strandfijske i Öster siöön.

                   Grannarna.
1.  Pär Andersson, 1 crone halfft ödhe,                   10 2/3.  10 2/3.  7 1/6.
2.  Knut Nihlsson, 1/2 crone ödhe,                            4 2/3.   4 2/3.    3 1/6.
3.  Hans Ohlsson, 1 crone ödhe,                     2.      7 2/3.   9 2/3.    4 5/6.
4.  Anders Pärsson, 1 dito ödhe,                     1.    10 2/3.  11 2/3.   7 1/6.
5.  Joen Mattsson, 1 dito halfft ödhe,               2.    11 4/9.  13 4/9.   8.
6.  Pär Knusson, 1 dito,                                  2.    12 1/3.  14 1/3.   8 1/3.
7.  Lars Mattsson, 1 dito,                                1.    16 1/2.  17 1/2.  11 1/3.
                                                               ________________________
                                                       Summa.   8.      74.      82.      50.
     Prästestomen finnes på chartan annoterat sub signo.

Nota Bene.
Dhesse 7 hemman lijka giordhe, så wähl dhet halfwa som dhe heela
alla lijka stoora, belöper sigh på hwar 11 5/7 tunland, dhet är 7 1/4 tunland
åhrligit uthsädhe, och engh på hwar 7 1/7 lass.